Korttidsomsorg

Korttidsvård dygnet runt ordnas vid följande tillfällen:

• då en närståendevårdare har sina lagstadgade lediga dygn
 för att avlasta en utmattad anhörig
 vid bedömning av behovet av växelvård
 vid regelbunden växelvård
 då en närståendevårdare har en ledighet utöver den lagstadgade
 vid en akut kris
 då en patient väntar på långvårdsplats

Vårdtagaren eller den närstående ska i förväg avtala med servicehandledaren på servicerådgivningen vilka dygn korttidsvården blir aktuell.

Bokar du i god tid kan vi bäst beakta dina önskemål om tidpunkten för korttidsvården. Vi rekommenderar att den lagstadgade ledigheten tas ut jämt över hela året. Då tjänar den bäst närståendevårdarens hälsa och återhämtning.

Transporten till korttidsvården måste du ordna själv.

Ytterligare upplysningar: Nestor, seniorrådgivning och servicehänvisning.