Om du inte klarar dig hemma

När du inte ens med hjälp av omfattande stödtjänster klarar dig i ditt gamla hem kan du begära en bedömning av ditt behov av vårdboende med omsorg dygnet runt.

Vi bedömer alltid behovet av omsorg dygnet runt individuellt. Innan beslutet fattas görs en omfattande bedömning av servicebehovet. Bedömningen sker antingen hemma hos dig eller, efter ett plötsligt insjuknande, på sjukhuset. I bedömningen deltar enheten för seniorrådgivning och servicehänvisning samt hemvården eller sjukhuset.

Ytterligare upplysningar om vårdboende med omsorg dygnet runt får du hos seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.