Servicehus och stödboende för seniorer

Om du trots stöd av hemvården inte kan bo kvar hemma, kan du söka dig till ett servicehus eller ett vårdhem.

Hur angelägen en flyttning till ett servicehus är bedöms av Nestor, seniorrådgivning och servicehänvisning.

I ett servicehus betalar du hyra för lägenheten. Dessutom betalar du särskilt för hemvårdstjänster enligt gällande taxa.

Du kan också på egen hand söka plats i ett privat servicehus. Då svarar du själv för alla boendekostnader. Det lönar sig att bland annat ta reda på avgifter för olika tjänster, omsorg på natten, läkartjänster och vilka tjänster som ingår i priset.

De flesta privata servicehusen har finansierats med lån som staten betalar räntestöd för. Enligt villkoren för statens stöd ska invånarna väljas på grundval av behovet av servicebostad samt inkomster och förmögenhet.

Du kan ansöka om bostadsbidrag på folkpensionsanstalten för att täcka en del av hyreskostnaderna. För en del av avgifterna för olika tjänster i servicehuset har du rätt till hushållsavdrag i beskattningen. För vård och omsorg samt särskilda kostnader i anslutning till vård och omsorg kan du få vårdbidrag för pensionstagare på folkpensionsanstalten.

Esbo stads kommunala och privata servicehus för seniorer i Esbo

Servicehus i Albergas storområde

Servicehus i Esbovikens storområde

Servicehus i Hagalunds storområde

Servicehus i Mattby-Olars storområde