Servicehus och stödboende i Albergas storområde

Esbo stad
Leva och bo-seniorcentralen i Alberga
Säterigatan 3
Vårdare 2. vån., tfn 050 349 7538
Vårdare 3. vån., tfn 046 877 1946

Palvelukoti Koivu ja Tähti   
Mäkkylä
Fältmannavägen 3, 02650 Esbo
Uudenmaan Vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry
www.uvky.fi

Servicehuset Hopeakotka
Karabacka
Örnstigen 2
tfn 09 2515 6500
hyresbostäder
I första hand för Esbobor.
Gränser för förmögenhet men servicebehovet är avgörande.
www.eeks.fi

Servicehuset Kotikoivu
Fältmannavägen 3 A
02650 Esbo
tfn 040 755 1900 och 040 712 2314
Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry
www.uvky.fi