Servicehus och stödboende i Esbovikens storområde

Servicecentral Puistokartano  
Esboviken
Sjöfolksvägen 2 C
tfn 050 366 2542
Gränser för förmögenhet men servicebehovet är avgörande.
www.elpy.fi

Servicehuset Merikartano
Stensvik
Bränningsberget 6
tfn 050 366 2542
Gränser för förmögenhet men servicebehovet är avgörande.
www.elpy.fi

Esbo stad
Leva och bo-seniorcentralen i Sökö 
Sökösvängen 7
PB 36212, 02070 Esbo stad
Kansli, tfn 09 816 44253
Hemvårdsinstruktör, tfn 09 816 44251
Vårdare, tfn 050 563 4200, kl. 7–21