Servicehus och stödboende i Hagalunds storområde

Folkhälsanhuset i Esbo  
Hagalund
Vindgränden 6
tfn 044 788 3779 eller 09 315 5325
personalen talar svenska
hyres- och ägarbostäder
för personer över 55 år
www.folkhalsan.fi