Servicehus och stödboende i Mattby-Olars storområde

Servicehuset Hopeakuu  
Olars
Frisbergsvägen 10 o. 10 E
tfn 09 867 991
hyresbostäder
I första hand för Esbobor. Gränser för förmögenhet men servicebehovet är avgörande. Bostäder i flygeldelen, som blev klara 2014, är fritt finansierade.
www.eeks.fi

Mereo Matinkylä
Mattby
(Servicehuset Omenatarha)
Biskopsbron 16 A
tfn 050 435 8047
hyres- och ägarbostäder
Gränser för förmögenhet men servicebehovet är avgörande.
www.mereo.fi

Tunabergs servicehus  
Finno/Suomenoja
Framnäsängen 4
tfn 050 520 2700
hyresbostäder
personalen talar svenska
www.tunaberg.net