Omsorg dygnet runt

Esbo stad ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för äldre personer som inte längre kan bo hemma. I ett vårdhem får klienten vård och omsorg resten av sitt liv.

En bedömning av servicebehov görs för alla som ansöker om serviceboende. På basis av bedömningen fattar staden ett beslut om behovet av serviceboende och ordnar en vårdplats för klienten.

Ytterligare upplysningar: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.