Vad ingår i boendet?

Vårdboende med omsorg dygnet runt erbjuds både på stadens egna boenden och på privata vårdhem vars tjänster staden har upphandlat.

Staden upphandlade vårdboende med omsorg dygnet runt år 2014. De vårdhem som staden har avtal med har förbundit sig att följa servicekonseptet, dvs. minimikraven på servicens kvalitet.

Kvaliteten på tjänsterna och hur väl avtalen följs och verkställs i vårdhemmen övervakas regelbundet med hjälp av en tillsynsplan som social- och hälsovårdsnämnden godkände 12.11.2014.

Övervakningsrapport

Alla vårdhem har en plan för egenkontroll som är offentlig. Med hjälp av egenkontrollen utvecklar vårdhemmet tjänsternas kvalitet och följer upp sin dagliga verksamhet.