Servicesedel för vårdboende

Om du ska flytta till kommunalt vårdboende med omsorg dygnet runt kan du med hjälp av servicesedeln välja ett privat vårdhem som staden har avtal med. Du kan välja servicesedeln efter att staden beslutat att du behöver vårdboende med omsorg dygnet runt.

Ytterligare upplysningar om bedömningen av ditt behov av tjänster får du hos seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15.

Först bedömer vi vilka tjänster du behöver. Därefter beslutar vi om du får servicesedel och vilka tjänster du kan köpa med servicesedeln. När du har fått servicesedeln ska du välja vårdboende på en lista över tjänsteproducenter som staden har godkänt.

Servicesedeln är avsedd för vårdboende med omsorg dygnet runt i privata vårdhem. Servicesedelns värde beror på dina nettoinkomster. Med servicesedeln betalar du hela eller en del av vårdhemmets måltids- och serviceavgift. Du betalar själv hyran samt den del av måltids- och serviceavgiften som överstiger servicesedelns värde.