Rådgivning för seniorer

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15, ger bland annat råd om hur du kan främja din hälsa, upprätthålla din funktionsförmåga och klara dig hemma och om vårdboende.

Du kan få råd och handledning på till exempel samservicekontoren, biblioteken, servicecentralerna för seniorer, hälsostationerna, idrottsplatserna och stadens webbplats esbo.fi. Det finns rikligt med information för seniorer.

Rådgivning om idrott och motion, tfn 09 8166 0800 vardagar kl. 11–13.