Ärenden och resor

Närbussar (servicelinjar)

Närbusslinjar är speciellt för gammal människor och rörelsehindrade riktad trafik. Planering av linjar är observerat behov av speciell grupper, men dom kan använda också alla passagerade. Vi användar små bussar, som har låg golv. Tidtabell är lugn och långsam och förare hjälper vid behov passagereade med sina varor. Esbo´s närbussar kör områdena i Hagalund, Alberga, Esboviken, Grankulla och Esbo centrum.

Närbuslinjerna i Esbo och Grankulla

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas utifrån socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

Målet med färdtjänsten är enligt socialvårdslagen  att främja och upprätthålla de äldres möjligheter att klara sig hemma. Färdtjänst kan också beviljas personer som befinner sig i långvård dygnet runt. Antalet resor kan vara högst tio per månad.

Sökanden ska ha hemort i Esbo enligt lagen om hemkommun. Färdtjänst kan på ansökan beviljas den som

  • inte får stöd för resor med stöd av andra bestämmelser
  • har stora svårigheter att röra sig, men som ändå inte har något absolut hinder för att ensam utnyttja kollektivtrafiken.

Färdtjänst beviljas huvudsakligen personer över 65 år. Då färdtjänst beviljas och antalet resor fastställs beaktas den sökandes sociala och ekonomiska situation. 

OmaOlo hjälper dig att bedöma om du eller din anhörig kan ha rätt till färdtjänst. 

Av priset på taxiresorna ersätts högst 25 euro per resa.

Egenandelen för färdtjänstresor grundar sig på priserna för kollektivtrafikresor. Egenandelarna är för närvarande följande:

Enkel resa

  • 2,80 € vuxna
  • 1,40 € barn (7–16 år)

Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst kan sökas i första hand på webben (tillfälligt bara på finska).

Färdtjänstens tjänster på webben är trygga att använda med webbankskoder eller med mobilcertifikat. Via tjänsten kan man också följa behandlingen av ansökan.

Om ni inte har möjlighet att anväda webbtjänsten, kan ni använda en utskriftbar blankett.