Bedömning av servicebehovet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Vi bedömer ditt behov av tjänster och stöd, ger råd och hänvisar dig till tjänster som du behöver.

I allmänhet utför vi bedömningen hemma hos klienten. I bedömningen deltar klienten, klientens anhöriga och en anställd på seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.

Vi kartlägger klientens bakgrundsuppgifter, krafter, hälsa, funktionsförmåga och sociala liv, närstående personers andel i vården, tjänster som används och nya tjänster som behövs.

Utifrån utredningen bedömer vi vilka tjänster klienten behöver. De nya tjänsterna ska hjälpa klienten att bättre klara sig hemma.

En bedömning av behovet av tjänster kan föreslås av klienten, en anhörig, en myndighet eller en annan person.

I Omaolo du kan bedöma hurdant stöd eller hurdana tjänster som finns att tillgå i din eller i en närståendes livssituation.

Ytterligare upplysningar:Nestor, seniorrådgivning och servicehänvisning