Ekonomiskt stöd

Vårdbidrag till pensionstagare

Folkpensionsanstalten stöder pensionärer med långtidssjukdom eller funktionsnedsättning så att de kan bo hemma. Om du får pension kan du beviljas vårdbidrag då din förmåga att ta hand om dig själv har försvagats under minst ett år och du regelbundet behöver hjälp av någon annan för att klara dig.

Vårdbidrag betalas på tre nivåer beroende på vårdbehov eller specialkostnader.
Du ska bifoga ett C-utlåtande av en läkare.
Ytterligare upplysningar från folkpensionsanstalten, tfn 020 692 21

Bostadsbidrag

Ett hushåll med låga inkomster kan få folkpensionsanstaltens bostadsbidrag för att minska sina boendekostnader. Med ett hushåll avses de personer som bor i samma bostad. Bostadsbidraget beviljas gemensamt för ett hushåll. Pensionärer får bostadsbidrag i stället för pension från folkpensionsanstalten.

Ytterligare upplysningar från folkpensionsanstalten, tfn 020 692 202

Läkemedelskostnader

Folkpensionsanstalten ersätter stora läkemedelskostnader utöver din egen andel som är 50 euro per år. Om egenandelarna för läkemedel du köper under ett kalenderår överskrider 577,66 euro (år 2020) har du rätt till en tilläggsersättning. Då du uppnått detta tak betalar du själv 2,50 euro per köp för varje enskild medicin. Ersättningen gäller en receptmedicin för behandling av en sjukdom.

För ersättning krävs alltid att läkemedlet godkänts av läkemedelsprisnämnden vid social- och hälsovårdsministeriet. Om läkemedelsprisnämnden inte har godkänt läkemedlet måste du själv betala hela priset.

Ytterligare upplysningar från folkpensionsanstalten tfn 020 692 204

Avgiftstak för kommunala hälsoutgifter

Det årliga avgiftstaket är 683 euro (år 2020) och inkluderar bland annat sjukhusavgifter (också fakturor från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS), hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och avgifter för vård i serie.

Under avgiftstaket räknas bland annat inte tandvård, hemvård, serviceboende och sjuktransporter.

Det är du som ska hålla reda på och meddela oss när du når avgiftstaket. Spara räkningar och kvitton som räknas in under avgiftstaket. När du nått avgiftstaket kontakta Esbo ekonomitjänster tfn 09 81629 500 så får du ett frikort för resten av året.

Då du har ett frikort uppbärs inga besöksavgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket.

Resekostnader till hälsovården

Folkpensionsanstalten ersätter resekostnaderna enligt det billigaste transportsättet då sjukvården ersätts via sjukförsäkringen. 

Om ditt hälsotillstånd förutsätter användning av taxi behöver du ett intyg från hälsovården (SV67). Folkpensionsanstalten ersätter då taxikostnaderna som överskrider egenandelen på 25 euro per resa. Då taket för egenandelarna under ett kalenderår på 300 euro nåtts ersätter folkpensionsanstalten taxikostnaderna i sin helhet.

Taxiresor som folkpensionsanstalten ersätter ska beställas på numret 0100 84000
Ytterligare upplysningar från folkpensionsanstalten tfn 020 692 204

Utkomststöd och betalningssvårigheter

Om du har svårt att betala en räkning till exempel på grund av en lång sjukhusvistelse är det oftast möjligt att förhandla om mer tid för att betala räkningen. Ring då telefonnumret på räkningen i fråga så att du kan förhandla om mer betalningstid.

Ett sista ekonomiskt stödalternativ är utkomststöd som ska sökas hos det egna områdets socialtjänster. Innan du kan beviljas utkomststöd utreds dina utgifter, inkomster och din egendom noggrant. Utbetalningen av grundläggande utkomststöd överförs i början av år 2017 till folkpensionsanstalten.

Södra vuxensocialarbetet tfn 09 81631600 (tis, tors, fre kl. 8–9)
Norra vuxensocialarbetet tfn 09 81645000 (tis, tors, fre kl. 8–9)