Datateknik och e-tjänster

Du får handledning i att använda datorer bland annat i biblioteken, i servicecentralerna och på arbetarinstitutets kurser.

Du kan boka en tid för individuell handledning i biblioteken. Vid vissa bibliotek kan du få handledning också utan tidsbokning, till exempel i bibliotekets Paja-lokal. 

Frivilliga seniorer från Enter ry ger handledning i biblioteken och servicecentralerna. Enter ry ordnar föreläsningar och infoinslag om bland annat användning av datorer och andra mobilapparater.

Om du vill ha mer djupgående undervisning i användningen av en särskild apparat eller ett program kan du bekanta dig med arbetarinstitutets utbud av kurser i datateknik.

E-tjänster

E-tjänster gör det enklare att till exempel sköta bankärenden.  Också många ansökningar är lätta att fylla i på dator.

- Behöver du hjälp med tjänsterna på webben? Kom och fråga oss! Vi hjälper dig personligen till exempel med att fylla i ansökningar eller hitta information du behöver på webben: esbo.fi/servicepunkter

Tjänsten Kanta.fi

I patientdataarkivet kan du enkelt kontrollera dina egna patientuppgifter på webben. Mina Kanta-sidor är en tjänst där du ser dina recept och hälsouppgifter.

I Kanta.fi finns också anvisningar för att använda elektroniska recept och uträtta ärenden på en annan persons vägnar samt vad du ska beakta om du har receptbelagda mediciner och reser utomlands.