Minnet och hjärnans hälsa

Välkommen till minnesstigen! På minnesstigen får du information om hjärnhälsa och minnessjukdomar. Minnet fungerar bäst när du koncentrerar dig, lyssnar och repeterar och vilar minnet emellanåt. Om du, trots att du använder dig av dessa medel, märker att det är svårare att minnas och att klara det dagliga livet, ska du ta reda på varför minnet försämras. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om olika teman.

Förbered dig på ålderdomen: ta hand om din funktionsförmåga

En sund livsstil är bra för hjärnan. Se till att du får god näring:

Ta hand om din psykiska hälsa:

Ekonomiskt stöd och juridiskt förutseende är aktuella för alla ålderskategorier.

  • Mer information om ekonomiska stöd
  • Juridiskt förutseende innebär att förbereda sig inför en sådan dag då det inte längre är möjligt att själv sköta sina egna ärenden. Mer information om juridiskt förutseende finns på  Muistiliittos webbplatsen.

Stor eller liten risk för minnessjukdom?

En sund livsstil är bra för hjärnan. Redan i medelåldern kan du genom din egen verksamhet avsevärt minska risken att senare drabbas av en minnessjukdom. Den verksamhetsmodell som utvecklats i den finländska FINGER-undersökningen (på finska) på Institutet för hälsa och välfärds webbplats  bidrar till att minska förekomsten av minnessjukdomar.

Du kan själv påverka riskfaktorerna för minnessjukdom. Gör ett risktest för minnessjukdom (pdf) på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Om du får sex poäng eller mer i testet, ta tag i saken. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Följ en hälsosam kost och undvik överdriven alkoholkonsumtion. Se till att du motionerar och vilar tillräckligt. Det lönar sig att sköta om de sociala relationerna, och hjärnan måste också utmanas med måtta.

Om du märker att minnesproblemen har ökat och att det är (svårare för dig) än tidigare att klara dig i vardagen, är det bra att utreda orsaken till minnesproblemen. Det är inte alltid frågan om en minnesrelaterad sjukdom.

Vad ska man göra om man blir orolig över sitt minne?

Om du har svårigheter att minnas betyder det inte alltid att du har en minnessjukdom. Ibland blir initiativförmågan eller sinnesstämningen (sämre) nedsatt i (början) ett tidigt skede av en minnessjukdom. Saker som man kommit överens om och även ord glöms bort eller det kan bli svårare att uträtta de dagliga sysslorna. Det kan verka (verkar) som om slutledningsförmågan inte fungerar eller att saker ofta är försvunna. Om du är bekymrad över ditt eget eller en närståendes minne, tala med läkaren på din hälsostation.

Utredningen av minnessymtom inleds på hälsostationen

Om du identifierar symtom som påminner om en minnessjukdom, inleds bedömningen på hälsostationen på sjukskötarens mottagning. Där kartläggs din situation. Skötaren kan hänvisa dig till ytterligare prov, gruppverksamhet, livsstilsbehandling eller läkarmottagning enligt din helhetssituation.

Minnesundersökningarna fortsätter på minnespolikliniken och inom den specialiserade sjukvården

För personer som fyllt 70 år görs vid behov undersökningar av minnessjukdomar på minnespolikliniken vid Esbo sjukhus. Yngre undersöks på neurologiska polikliniken vid Jorvs sjukhus (på HUS webbplats). För undersökningar av minnessjukdomar behöver du en läkarremiss. Läkaren på hälsostationen skriver remissen efter undersökningarna på hälsostationen. Det är önskvärt att en närstående som känner till din livssituation följer med dig till polikliniken.

För undersökningar av minnessjukdomar och inledande av eventuell vård behövs 1–3 poliklinikbesök. Om du konstateras ha en sjukdom som kräver behandling, utarbetas en vårdplan (på polikliniken) i samarbete med dig och din närstående. Den fortsatta vården och uppföljningen av sjukdomarna sker hos hälsostationens läkare eller sjukskötare. Du och din närstående får stöd i minnessjukdomens olika skeden av Esbos lokala minnesrådgivare.

Lev ett gott liv

Trots minnessjukdomen kan du leva ett gott liv. Du kan själv påverka din livskvalitet och funktionsförmåga. I Esbo finns olika slags verksamhet som hjälper att upprätthålla funktionsförmågan. Servicecentralerna är lokala mötesplatser för seniorer (, som) och där erbjuds mångsidig verksamhet erbjuder mångsidig verksamhet. För minnessjuka kan även erbjudas (erbjuds) dagverksamhet. Nylands minneslots erbjuder stöd och aktiviteter för minnessjuka, deras närstående och för alla som är intresserade av sitt minne. Hjärngympa Handbok om hjärngympa (pdf, 1259 kB) Mer tips hittar du också på Minnesförbundets webplats.

Minnesrådgivarna erbjuder stöd för minnessjuka

Minnesrådgivaren stöder dig och dina närstående i sjukdomens olika faser. Minnesrådgivaren sköter kontakterna mellan klienten, klientens närstående, social- och hälsovården och andra samarbetspartner. Mer information om framskridande minnessjukdomar finns på Minnesförbundets webbplats.

Om det på minnespolikliniken vid Esbo sjukhus eller på neurologiska polikliniken vid Jorvs sjukhus konstateras att du har en framskridande minnessjukdom, förmedlas dina uppgifter till en minnesrådgivare. Minnesrådgivaren kontaktar dig enligt en på minnespolikliniken överenskommen tidtabell. Du kan också själv kontakta minnesrådgivaren i ditt bostadsområde.

Minnesrådgivarna gör hembesök och ger råd per telefon. På hembesöket gör minnesrådgivaren en bedömning av servicebehovet i samarbete med dig och dina närstående. Minnesrådgivaren ger råd om hur du kan klara dig i vardagen och berättar var du kan få stöd och tjänster.

Om det med hjälp av de tjänster som ges i hemmet, inte längre är tryggt för dig att bo hemma och om (det) hemmaboendet inte stöder din funktionsförmåga, bedömer minnesrådgivarna behovet av ett mer stött boende. Minnesrådgivarna hjälper också till med att vid behov ordna en vårdplats som motsvarar dina behov.

De lokala minnesrådgivarnas kontaktuppgifter

Minnesrådgivarna kan i regel nås vardagar kl. 9.30–14.30. Du kan lämna ett önskemål om uppringning. Minnesrådgivarna ringer dig inom tre vardagar.

Minnesrådgivare för svenskspråkiga klienter, tfn 040 639 4065.

Stadens tjänster hjälper i vardagen

För att främja ett gott liv erbjuds stöd och hjälp i vardagen.

Rehabilitering och hjälpmedel
Ärenden och resor
Stödtjänster för närståendevårdare
Hemvård och Rehabiliterande dagverksamhet
Seniorboende

Mer information om stadens tjänster får du på Seniorrådgivningen Nestors webbplats eller per telefon 09 816 33 333 vardagar kl. 8–16 eller genom att skicka e-post till nestori@espoo.fi. En del av tjänsterna beviljas på grundval av en bedömning av servicebehovet som görs vid Seniorrådgivningen Nestor.

Teknik som hjälp i vardagen

Med hjälp av teknik kan man stödja seniorernas självständiga, bekväma och trygga boende i hemmet. Mer information om teknik som hjälp i vardagen hittar du till exempel på social- och hälsovårdsministeriets handböcker Hjälpmedel och teknik  (pdf) på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.