Orosanmälan för en Esbobo över 65 år

När ska jag göra en orosanmälan?

Du kan göra en anmälan om du känner oro över en äldre person som är uppenbart oförmögen att ha ansvar för att ta hand om sig själv, sin hälsa eller sin säkerhet.

Målet med anmälan är att säkerställa att den äldre personen får den omsorg hen behöver också i det fall att hen inte själv kan eller förstår att be om det.

Vem kan göra en anmälan?

Alla privatpersoner kan göra en anmälan. Vi rekommenderar att du berättar  att du gör en anmälan för den person som anmälan gäller.

Social- och hälsovårdspersonal ska förmedla anmälan till rätt instans enligt myndigheternas anvisningar.

Vem ska jag kontakta?

Om du känner oro över en Esbobo över 65 år, gör en anmälan till Seniorrådgivningen Nestor per telefon eller per e-post. Anmälan behandlas senast inom sju vardagar.

Ring Seniorrådgivningen Nestor på tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15 eller skicka e-post till nestori@espoo.fi eller gör en orosanmälan på webben.

Social- och krisjouren betjänar i brådskande ärenden dygnet runt på tfn 09 816 424 39.

Om situationen är livshotande, ring nödnumret 112.

Vad händer efter anmälan?

Vi kontaktar senioren på basis av anmälan och utreder hens situation och behov.

Social- och hälsovårdsmyndigheterna har tystnadsplikt så vi kan inte ge information om privatpersoner till den som gjort en orosanmälan.