Tryggt i hemmet

Vi tillbringar mycket tid hemma. Kanske är det inte överraskande att så många olyckor händer just hemma. Därför är det viktigt att satsa på hemmets trygghet och fästa uppmärksamhet kring den egna verksamheten.  Att ha bråttom ökar olycksrisken. Sans och lugn är ett trumfkort i sysslorna i hemmet. Säkerhet är små insatser i vardagen!

Räddningslagen förpliktigar alla medborgare att agera eftertänksamt vid en eldsvåda eller annan olycka för att undvika fara och skada. Genom att känna till farliga platser och försöka undvika skador på förhand kan man bäst hjälpa sig själv och andra. Den bästa olyckan är den som aldrig sker.

www.kotitapaturma.fi/sv /