Brottssäkerhet för seniorer

Säkerhetsanvisningar för vardagen

 • Försäkra dig om vem det är – släpp inte in en okänd person i ditt hem
  • Om huset har en portsummer, släpp inte in en okänd skum person i byggnaden
  • Ett dörröga och en säkerhetsked på ytterdörren ökar säkerheten.
  • Kom också ihåg att låsa bakdörren
  • Släpp inte in en okänd person i din lägenhet
    
 • Förebygg inbrott
  • Försäkra dig om att det finns säkra lås på ytterdörren
  • Förvara inte din nyckel gömd utanför ytterdörren
  • Fäst inte din adress, ditt namn eller ditt telefonnummer på din nyckelring
  • Ge en reservnyckel endast till en pålitlig person
    
 • Skydda din egendom förnuftigt
  • Förvara inte din plånbok eller din handväska i tamburen
  • Ha inte stora summor kontanter hemma eller med dig
  • Säkerhetsmärk och fotografera dina värdeföremål
   • Det är bra att förvara små värdeföremål till exempel i ett bankfack
     
 • Före en resa och en längre tid borta
  • Kontrollera att ytterdörrar, fönster, garage och andra lokaler är låsta
  • Lämna inte ett meddelande om din resa på ytterdörren, i telefonsvararen eller i sociala medier
   • Se till att huset ser ut som om det är bebott medan du är borta, till exempel tömning av postlådan, avbrott i tidnings- och postdistribution, snöskottning, belysning
     
 • Uträtta ärenden säkert utanför hemmet
  • Det är säkrare att ha med sig bank- eller kreditkort än kontanter
   •  Förvara inte koder till korten i plånboken eller i handväskan
   •  Lär dig utantill de fyrsiffriga koderna till dina bank- och kreditkort
   •  Skydda din kod vid butikskassan
  • Ta ut pengar dagtid och från en automat på en synlig plats
   •  Låt inte andra se koden
   •  Ta inte emot hjälp av främmande då du använder en bankautomat
  • Visa inte och ha inte med dig stora summor pengar på offentliga platser
  • Lämna inte din plånbok eller handväska obevakad i en kundvagn, rollator eller på butiksdisken
  • Var särskilt vaksam i trängsel, bussar, metron och butiksköer.
  • Rör dig i mån av möjlighet endast på platser som är väl upplysta
  • Uträtta vid behov ärenden i sällskap av en vän
    
 • Se upp för bedrägeriförsök och svindlare
  • Var på din vakt om någon ringer eller skickar e-post till dig, utger sig för att vara polis eller tjänsteman på din bank
   •  Banken eller polisen ber aldrig om dina bankuppgifter, lösenord eller kreditkortsuppgifter
  • Var försiktig med penninginsamlingar och be att få se insamlingstillstånd
  • Kontrollera och säkra per telefon identiteten på alla besökare och försäljare
  • Gör inte affärer med försäljare eller renoverare som kommer hem till dig utan att du bett om det
  • Underteckna aldrig dokument som du inte förstår, eller som du inte får läsa i fred
  • Se upp för e-postmeddelanden om lotterivinster, obestämbara arv, investeringar som garanterar stora vinster eller meddelanden där du ombeds betala en leveransavgift för en stor penningsumma, osv.
   •  Dessa ger aldrig pengar
   •  Oftast är meddelandena skrivna på engelska eller på dålig finska
  • Om du använder webben, lär dig hur du använder den säkert