Brott mot äldre personer

Endast en del av alla brott når myndigheternas kännedom och syns i statistiken. Detta gäller särskilt för lindriga former av våld och av egendomsbrott. Våldet kan också förbli dolt om man vill hemlighålla det på grund av relationen mellan förövaren och offret. Offret kanske inte ens anser att det är frågan om ett brott utan tycker att det hör till ett normalt liv. Offret kan också vara rädd att berätta om saken på grund av att en myndighetsbehandling orsakar problem.

Äldre personer blir mer sällan offer för brott än personer under 65 år enligt polisens statistik. Statistiken ger emellertid inte en bild av det totala antalet brott, utan endast av den del som polisanmäls och som kommer till polisens kännedom. Majoriteten av alla vålds- och egendomsbrott mot privatpersoner kommer aldrig till polisens kännedom.

Man håller lättare tyst om brott som en närstående begått. Detta beror troligen bland annat på offrets beroende av förövaren och offrets rädsla för följder. Äldre personer kan vara mindre benägna att anmäla brott på grund av deras särskilda behov av vård och omsorg. En svag fysisk och psykisk kondition framgår som en svårighet att röra sig på egen hand, använda telefon och andra kommunikationsmedel, som problem med minnet och talförmågan samt annan bristfällig verksamhet. Alla dessa kan för sin del inverka på benägenheten att anmäla brott.

Polisen har fört fram en oro över att det har börjat komma fram allt fler brott mot äldre personer. Man har fäst uppmärksamhet särskilt vid sätten att stjäla pengar och egendom, såsom betalkortsbrott, webbsvindleri och andra former av bedrägeri, till exempel att någon försöker komma in i äldres bostäder på falska grunder. Förmögenhet bland äldre har ökat i takt med att förmögenheten i övrigt ökar i samhället. Då säkerhetsnivån för bland annat banker, bilar och annan egendom har förbättrats har äldre och deras egendom blivit förhållandevis lättare brottsoffer.

Enligt uppgifter från Europeiska unionens polisorganisation Europol kan det tydligt skönjas i unionens medlemsländer att äldre personer allt oftare blir offer för brott. En del brott som riktar sig mot äldre genomförs planenligt av organiserade brottsorganisationer. Brott mot äldre begås av grupper som rör sig snabbt från ett ställe till ett annat och till och med från ett land till ett annat.

En äldre person kan bli offer för fräcka bedrägeribrott. Någon utger sig för att erbjuda en äldre person ”hjälp” och stjäl samtidigt personens egendom. Någon kan också med ett svepskäl försöka göra intrång i äldre personers hem och bestjäla personen. En ensam äldre person kan också vara ett lätt offer för telefonförsäljare och andra försäljare.