Stöd och hjälp i hemmet

Bedömning av servicebehovet

Utifrån utredningen bedömer vi vilka tjänster klienten behöver. De nya tjänsterna ska hjälpa klienten att bättre klara sig hemma. Ytterligare upplysningar: Nestor, seniorrådgivning och servicehänvisning.

Hemvård

För att en person ska kunna bli klient inom hemvården ska bedömningen av servicebehovet visa att personen är i behov av hjälp. Bedömningen görs tillsammans med klienten och/eller anhöriga.

Hemvårdens uppgift är att möjliggöra ett tryggt hemmaboende för äldre människor, handikappade som fyllt 18 år, konvalescenter och långtidssjuka också då funktionsförmågan har försämrats. Äldreservicens uppgift är alltid att stödja de egna resurserna hos varje invånare som blir äldre.

Hemvårdens stödtjänster

Olika stödtjänster kan också ordnas för klienten. Till dessa hör måltids-, bad-, tvätt- och städservice, butikstjänst och trygghetsservice. För att kunna få dessa tjänster måste bestämda kriterier uppfyllas.

Hemvård kan också främjas genom att ge klienten gratis vårdutrustning och -artiklar mot remiss. Utrustningen och artiklarna kan underlätta de påtagliga vårdkostnaderna som orsakas av långvariga sjukdomar och främja den vård som sker hemma.

Äldre, handikappade och långtidssjuka kan också få möjlighet till andra tjänster som gör det lättare att klara sig hemma. Dessa kan utgöras av t.ex. hjälpmedel, färdtjänst och stöd för närståendevård.

Servicecentraler

Servicecentralen är en mötesplats för äldre. I servicecentralen kan du äta, tillbringa tid, syssla med olika hobbyer och delta i evenemang. Också många pensionärs- och seniorföreningar ordnar verksamhet i servicecentralerna.