Hemvården i Esbo centrum

Områdesansvarig, tfn 09 816 31666

Hemvårdsinstruktör, tfn 09 816 32530

hemvarden.esbocentrum@esbo.fiKalajärvi
Tfn (09)  816 32840
Fax. (09) 816 32899

Verksamhetsområde: Kalajärvi, Nipert, Lahnus, Luk, Bodom, Rödskog, Lakisto, Vällskog, Gammelgård och Grundbacka (postnummer 02920, 02940, 02970 ja 02980)

Besöksadress: Kalajärvi närservicecentral, Höstglödsängen 4
Postadress: PB 2515, 02070 Esbo stad

Köklax
Tfn (09) 816 32430
Fax. (09) 816 32432
Till området hör Köklax, Espogård, Kurtby och Fantsby.
(postnummer 02780)

Besöksadress:Leva och bo-seniorcentralen i Köklax ,Hansavägen 4
Postadress: PB 2702, 02070 Esbo stad

Morby
Tfn 09 816 32556
Fax. (09) 816 32519
Till området hör Stadsberget, Kolmpers, Gumböle, Nupurböle, Noux och Siikajärvi.
(postnumren 02770, 02810, 02820 ja 02860)

Tfn (09) 816 32557
Fax. (09) 816 32519
Till området hör Högnäs, Träskända, Karvasbacka, Morby, Kyrkträsk och Gunnars.
(postnumren 02770, 02810, 02820 ja 02940)


Besöksadress: Domsbyvägen 19
Postadress: PB 2548, 02070 Esbo stad

Södrik
Tfn (09) 816 32531
Fax. (09) 816 32519
Till området hör Domsby, Södrik, Kurängen och Ymmersta.
(postnumren 02760, 02700, 02820 ja 02750)

Tfn   (09) 816 32532
Fax. (09) 816 32519
Till området hör Sockberget, Jofs, Jofsbacka, Kirstibacka och Kirstiåsen.
(postnummer 02760)

Besöksadress:Domsbyvägen 19
Postadress: PB 2548, 02070 Esbo stad