Hemvården i Esboviken

Områdesansvarig, tfn 09 816 45239

Hemvårdsinstruktör, tfn 09 816 32355

hemvarden.esboviken@esbo.fi


Esbovikens hemvård
Tfn (09) 816 45437
Fax. (09) 816 45538
Till området hör: Esbovikens centrum, Larsvik
(postnummer 02320)

Tfn (09) 816 45443
Till området hör: Ladusved, Nöykis, Ivisnäs, Kitteldalen, Finno, Kaitans, Ivisnäs, Hannus, Estmalmen, Malmbacka, Kuckubacka, Bisa, Sälviken
(postnumren 02270, 02330, 02340,  02260, 02270, 02280)

Besöksadress: Esbovikens vårdhem, Sjöfolksvägen 4 C
Postadress: PB 2708, 02070 Esbo stad

Stensvik
Tfn   (09) 816 45367
Fax. ( 09) 816 45204
Till området hör: Stensvik, Bastvik, Tillisbacken
(postnumren 02320, 02330, 02780)

Besöksadress: Stensviks hälsostation, Sjöröken 3
Postadress: PB 2410, 02070 Esbo stad

Sökö
Tfn (09) 816 44262
Fax. (09) 816 44268
Till området hör: Sököbacken, Sökö udd, Sommaröarna (Sommarö, Utöarna), Rilax
(postnummer 02360, 02380)

Besöksadress: Sökösvängen 4
Postadress: PB 2412 02070 Esbo stad