Krigsinvalider

Krigsinvalider med minst 10 % invaliditet har möjlighet att få stadens hemvårdstjänster (hemsjukvård och hemservice) samt hemvårdens stödtjänster i enlighet med en individuell vård- och serviceplan.

Med hemvårdens stödtjänster avses stadens tjänster som ger klienten möjlighet att bo och klara sig hemma. Stödtjänsterna utgör en del av klientens helhetsvård och ingår i klientens vård- och serviceplan. Staden köper i regel stödtjänsterna av utomstående tjänsteproducenter. För stödtjänsterna tar staden ut en klientavgift.

Närmare upplysningar ges av personalen inom den regionala hemvården.

Måltidstjänster

Staden kan ordna måltidstjänsten för krigsinvalider genom att antingen erbjuda lunchkuponger eller beställa hem en varmrätt till klienten. Vardagsmåltiderna levereras i värmeboxar, medan måltiderna för veckoslut levereras djupfrysta.

Trygghetstelefon/säkerhetstjänster

Trygghetstelefonen är en apparat som bärs i armband på armen och gör det möjligt för klienten att få hjälp dygnet runt.

Bastubad

Hemvårdens klienter erbjuds en möjlighet att bada bastu i stadens bastur antingen med assistans eller på egen hand.

Klädtvätt

Hemvårdens klienter har möjlighet att få hjälp med klädtvätten som köptjänst i tvättinrättning eller hemma som en del av städtjänsten.

Städtjänst

Städtjänsterna för krigsinvalider köps hos privata tjänsteproducenter.

Färdtjänststöd

Färdtjänsten ska trygga äldre personers möjlighet att bo hemma och främja och upprätthålla klientens möjlighet att delta i olika aktiviteter. Färdtjänst kan sökas i första hand på webben (tillfälligt bara på finska).

Färdtjänst beviljas antingen utifrån socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande.