Hjälp hemma

Esbo stad vill hjälpa seniorerna att bo och leva självständigt, sporra seniorerna att vara aktiva och hjälpa seniorerna att hitta de tjänster de behöver.

Du får råd och handledning för att upprätthålla din funktionsförmåga och klara dig hemma hos seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.

Vi ger bland annat råd om bostadsbidrag, andra ekonomiska stöd, stöd för närståendevård samt om hemvård och stödtjänster som hör till hemvården.

Först gör vi en omfattande bedömning av ditt behov av tjänster och beslutar vilka tjänster staden erbjuder dig.

Ytterligare upplysningar: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.