Att ansöka om stöd för närståendevård

Stödet beviljas utifrån stadens föreskrifter om stöd för närståendevård. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg över den vårdbehövandes hälsotillstånd (och vid behov närståendevårdarens hälsotillstånd). Ansökningsblanketter fås bl.a. från hälsostationerna, hemvården, handikapptjänsten och samt seniorrådgivning  Nestori.

Innan stödet för närståendevård beviljas besöker vi klienten hemma för att uppskatta vårdbehovet. Alla som ansökt om stöd får ett skriftligt beslut som kan överklagas.

Arvodet till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Behovet av vård och omsorg utreds individuellt. Vårdarvodet betalas månatligen till vårdaren den sista vardagen i månaden i efterskott. Stödet är beskattningsbar inkomst, för vilken staden vid behov betalar vårdarens social- och arbetspensionsavgifter. 

Stödet för närståendevård år 2021 i vårdberoendegrupp

1 Vårdberoendegrupp är 1791,05 € / mån.

2 Vårdberoendegrupp är  826,87 € / mån.

3 Vårdberoendegrupp är  454,70 € / mån.

Om vården avbryts för en längre tid än fem (5) dygn per månad på grund av
omständigheter som gäller närståendevårdaren, men inte tillskrivs hälsan, utbetalas
inte vårdarvode för de dagar vården avbryts. Klientavgift för vården är 11,40 €/ dygn.

Upplysningar:
Klienter som fyllt 65 år

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestori
Karvasbackavägen 6, PB 2308
02070 ESBO STAD
Tfn 09-816 33 333
vardagar kl. 9–15

E-post:
omaishoidontuki.nestori(at)espoo.fi

Klienter under 65 år
Handikapptjänstens servicecenter
Kamrersvägen 2 A, PB 2513
02070 ESBO STAD
tfn 09-8164 5285 vardagar Mån-Fre kl. 9-11

Fax: 09 816 45950
E-post:
vammaispalvelut(at)espoo.fi