Stödtjänster för närståendevårdare

Närståendevård är ofta tungt. Närståendevårdaren måste kanske lära sig nya saker och uppgifter som inte behövdes när den närstående var frisk. Både närståendevårdaren och vårdtagaren behöver stöd. Varje vårdsituation är unik och därför finns det olika slags stödformer.

Lagstadgad ledighet för närståendevårdare

En närståendevårdare som har avtal med staden har rätt till 2–3 dygn ledigt per månad. Det är mycket viktigt att närståendevårdaren tar ledigt för att orka med vården. Under ledigheten kan vården ordnas

  • med hjälp av en annan närståendevårdare
  • som familjevård
  • som vård dygnet runt
  • som dagverksamhet för vårdtagare över 65 år
  • med servicesedel
  • som en kombination av dessa.

En anställd inom stödet för närståendevård bedömer tillsammans med närståendevårdaren och vårdtagaren vilket sätt som är lämpligast. Klientavgiften för lagstadgade ledigheter inom stödet för närståendevård är 11,40 euro och den betalas av vårdtagaren.

Undersökning av närståendevårdarens välmående och hälsa

Syftet med undersökningen av närståendevårdares välmående och hälsa är att upprätthålla närståendevårdarens välmående, hälsa och funktionsförmåga och att stödja närståendevårdaren. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria och frivilliga och utförs vartannat år.

Undersökningar ordnas inte för närståendevårdare som omfattas av företagshälsovård eller som jobbar kortvarigt som närståendevårdare.

Funktionshinderservicen ordnar en undersökning av närståendevårdarens välmående och hälsa på webben. Undersökningen är avsedd för närståendevårdare vars vårdtagare är under 65 år. Undersökningen kan göras på webbplatsen espoo.fi.

För närståendevårdare rekommenderas regelbundna läkarbesök hos den egna läkaren med ett par års mellanrum. Tips om egenvård finns bland annat på vår webbplats.

Annan stödverksamhet

FPA:s rehabiliteringskurser har som mål att hjälpa närståendevårdare att orka med sina uppgifter och få tips som underlättar arbetet. En del av kurserna är endast för närståendevårdare och en del för både närståendevårdare och vårdtagare. Det ordnas kurser runtom i Finland.

Organisationer och föreningar som stöder närståendevårdare är bl.a.:

Närståendevårdarnas förbund ordnar semesterverksamhet för närståendevårdare. Mer information, tfn 020 7806 599 

Finlands Röda Kors ordnar stödverksamhet för att främja närståendevårdarnas och familjernas hälsa och livskvalitet och för att hjälpa dem att klara sig i vardagen. Utbudet omfattar bland annat rekreation, stödpersonsverksamhet och grupper som ordnas av volontärer samt utbildning och må bra-dagar.