Veterantjänster

Vi ger dig handledning och råd i frågor om rehabilitering för veteraner.

Veterandelegationen 2017-2019

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas av alla veteraner som har Esbo som hemort.

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas

  • av frontveteraner
  • av krigsinvalider som beviljats frontveterantecken
  • av krigsinvalider som inte beviljats frontveterantecken
  • om tidpunkten för skadan har infallit under åren 1939–1945 i beslutet om livränta
  • av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Ansökan om rehabilitering, ansökan om fotvård och bidrag för glasögon kan postas på adressen:

Seniorrådgivning och servicehänvisning
Veterantjänster
PB 2308
02070 ESBO STAD

Krigsinvalider och personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig ansöker om rehabilitering vid Statskontoret.