Servicetorget testar en mobilapplikation

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10.12.2018 kl. 9.23

På servicetorget i Iso Omena testar vi om en mobilapplikation skulle kunna stödja kundservicen. Applikationen bygger i hög grad på servicetorgets nya webbplats.

Målet med försöket är att ta reda på om servicetorgets kunder finner applikationen nyttig och hurdana uppgifter de vill ha i applikationen. Applikationen fungerar under försökstiden endast på finska.

Applikationen har länkar till följande innehåll som gäller servicetorget:

  • olika serviceenheters e-tjänster
  • en virtuell karta
  • anvisningar för evenemangsarrangörer
  • presentation och bokning av lokaler
  • kanaler i sociala medier
  • respons på applikationen
  • olika enheters kontaktuppgifter som aktiva länkar, det vill säga så att du kan ringa numret direkt från applikationen
  • webbplatsens nyheter och evenemangsannonser (du kan aktivera en funktion så att applikationen ger ett meddelande om nya publikationer).

Kommande egenskaper: chatt och kö till hälsostationens jour

I början av 2019 försöker man koppla även en kundservicechatt samt information om könummer till hälsostationens jour till applikationen. Informationen om könummer skulle göra det möjligt för dem som köar att under väntetiden sköta andra ärenden på servicetorget eller i köpcentret.

Delta i handledning 10.12

Du kan ladda applikationen med namnet ”Palvelutori” till Androidenheter i appbutiken Google Play. Litet senare kommer applikationen möjligen även i appbutiken Apple.

Vi handleder i hur man laddar ner applikationen och använder den i entréhallen på servicetorget i Iso Omena måndag 10.12 kl. 9–11. Vi informerar separat om senare infotillfällen.

Försöket pågår till 15.3.2019. Utifrån erfarenheterna överväger vi om vi tar i bruk den testade applikationen eller någon motsvarande mobilapplikation permanent.

Ytterligare upplysningar

koordinator för servicetorget Suvi Jäntti
suvi.jantti@esbo.fi, tfn 040 579 4840

chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg
juha-pekka.stromberg@esbo.fi, tfn 043 826 8538