Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt, elever har medverkat i festprogrammet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-11-2020 kl. 15.00

I år syns och hörs Esbo stads sjätteklassister själva i festprogrammet: i den gemensamma videohälsningen får alla elever ta del av elevarbeten, musikinslag och videor.

"Vi ville att sjätteklassisterna skulle själva få vara delaktiga i planeringen och genomförandet av självständighetsfestens program. Även i undantagstider kan vi tillsammans fira det självständiga Finland", berättar lärare Tiina Raula från planeringsteamet.

Att skapa något tillsammans har varit en viktig målsättning för årets fest.

"Gemenskap är ännu viktigare i den här situationen, då vi är fysiskt längre ifrån varandra", säger områdeschef Kaisa Alaviiri vid enheten för finsk utbildning.

Tidigare har stadens sjätteklassister samlats i Opinmäki i Storåkern för att fira självständighetsdagen tillsammans. Sammanlagt har över 3600 elever deltagit på festen.

Esbo stads och Försvarsmaktens samarbete fortsätter även i år

Också i år har festen planerats i samarbete mellan Esbo stad och Försvarsmaktens beväringsmusikkår. Beväringarna gör videohälsningen som ett kursarbete i beväringarnas underofficerskurs.

"Tidigare år har beväringsmusikkåren uppträtt på festen med musikinslag, men i år sker allt på distans i videoformat. Det är en glädje och en ära att få fira självständighetsdagen med Esbo stads sjätteklassister trots undantagstider", berättar informatör Joona Jokilampi från beväringsmusikkåren.

Skolorna i Esbo får ta del av videohälsningen kring självständighetsdagen. Elever och vårdnadshavare får mer information från den egna skolan.

Varusmiessoittokunnan muusikoita soittamassa kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhlassa.

Bild: Toni Pakarinen / Försvarsmaktens beväringsmusikkår