Skolornas servicenät: materialet från invånarkvällen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.3.2018 kl. 13.25

Måndag 12.3 ordnade Svenska bildningstjänster en invånarkväll om de svenskspråkiga Esboskolornas servicenät. Du kan bekanta dig med presentationsmaterialet både som en pdf-fil och som inbandning.

Presentationsmaterialet från invånarkvällen 12.3.2018 (pdf, 801 Kt)

Inspelningen av den direkta webbsändningen finns på stadens YouTube-kanal.

Hur fortsätter processen?

Invånarkvällen var en del av hörandet av Esbobornas synpunkter. Under nämnden Svenska rums möte den 22.3 kommer nämndmedlemmarna att få ta del av feedbacken som samlats in med hjälp av invånarenkäten.

Själva ärendet om svenskspråkiga skolornas servicenät kommer upp till behandling till nämnden Svenska rums möte den 19.4.2018.

Invånarenkäten är öppen till 16.3

Allmänhetens synpunkter om förslaget samlas också in med hjälp av en elektronisk enkät. Kom ihåg att svara senast den 16.3!

Här kommer du till enkäten

Tidigare nyheter om ämnet

Ytterligare information

Infosida om servicenätet

Kontaktuppgifter till Svenska bildningstjänster

Kontaktuppgifter till ledamöterna i nämnden Svenska rum