Skyddshemmet Pellas öppnar i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
6.4.2018 kl. 10.13

Skyddshemmet Pellas öppnade sina dörrar för klienter vid midnatt natten mellan 3–4.4.2018. Skyddshemmet kompletterar tjänsterna vid Omatila, som verkat i Esbo en längre tid.

Omatila
Kamrersvägen 6 A
tfn 043 825 0535 vardagar kl. 8–16, veckoslut kl. 9–16
övriga tider betjänar social- och krisjouren, tfn 09 816 42439

På tjänsten Omatila får du samtalsstöd och gruppstöd, rådgivning samt praktisk hjälp med att sköta ärenden. Vi hjälper personer som utsatts för närståendevåld eller hot för våld att komma över det de upplevt och släppa taget om våldet. Vi ordnar tryggt boende i skyddsbostäder eller skyddshem i krissituationer. Läs mer om Omatila

Skyddshemmet Pellas
Kungsvägen 40 C
tfn 040 457 3840

Skyddshemmet Pellas erbjuder omedelbar krishjälp, skyddsboende dygnet runt samt psykosocialt stöd, rådgivning och handledning i akuta situationer. I skyddshemmet kan personer som upplevt familje- eller närståendevåld eller hot om det få skydd från fysiskt våld och professionell hjälp med att göra slut på våldet. Förutom krishjälp ger skyddshemmet också stöd och information om hur praktiska frågor ska ordnas. Läs mer i ett meddelande från Pääkaupunkiseudun turvakoti ry (på finska).