Snabb Walk In-tjänst för frågor om underhållsbidrag

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29.3.2019 kl. 10.36

Föräldrar som bor i Esbo har möjlighet att samtala om underhållsbidrag med en barnatillsyningsman utan tidsbokning på Walk in-tjänsten för frågor om underhållsbidrag. Föräldrarna kan komma till mottagningen för att tillsammans förlänga eller ändra ett avtal om underhållsbidrag eller ett beslut om underhållsbidrag.

Tjänsten har gjort det snabbare att förnya avtalen om underhållsbidrag, vilket säkerställer barnets underhåll.

”Den här nya tjänsten har provkörts i ett år. Nu ska vi göra den till en fast del av vår verksamhet, eftersom det är tydligt att det finns en efterfrågan”, säger Miia Kokko-Pekkola, som är chef för stadens enhet för familjeärenden.  ”Vi har fått bra feedback om tjänsten av våra klienter.”

Omkring 30 klienter per månad, det vill säga eller 5–12 klienter per måndag, besöker Walk In-tjänsten. 

Vår Walk In-tjänst har som mål att göra det snabbare att förnya avtal om underhållsbidrag i situationer där föräldrarna är ense om hur avtalet ska se ut och det inte finns orsak till mer omfattande förhandlingar eller beräkningar. Bägge föräldrar ska besöka tjänsten samtidigt.

Det är inte möjligt att ingå det första avtalet om underhållsbidrag i tjänsten eller bedöma underhållsfrågan om någon av föräldrarna är företagare. I sådana fall måste barnatillsyningsmannen se närmare på materialet, och då behövs en tidsbokning.

Walk In-tjänsten har öppet måndagar kl. 8.30–10.30 och 12–15 (anmäl närvaro senast 14.30) på Esbo stads enhet för familjeärenden, på adressen Kamrersvägen 6 A (4. vån.), 02770 Esbo. Vi betjänar dig på finska och engelska. Vi använder könummer och betjänar i nummerordning.

Ytterligare upplysningar
Chef för enheten för familjeärenden Miia Kokko-Pekkola, tfn 040 356 2338, miia.kokko-pekkola@esbo.fi
Ledande barnatillsyningsman på enheten för familjeärenden Hanna Pantsu, tfn 040 507 2896, hanna.pantsu@esbo.fi