Social- och hälsovård

Hälsa och välmående, familj, utkomst och sysselsättning, seniorer, invandring...

Esbo stad erbjuder vård, omsorg, rådgivning och stöd i olika livsskeden. Vi betjänar alla, från nyfödda till över hundraåringar. Vi koncentrerar våra tjänster invid goda trafikförbindelser, på webben och till servicenummer. Vi erbjuder vissa tjänster också hemma hos klienten.

Serviceutbudet