Social- och hälsovårdssektorns avgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för mottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg.

Social- och hälsovårdssektorns avgifter grundar sig på lagen (1992/734) och förordningen (1992/912) om klientavgifter inom social- och hälsovården och stadsstyrelsens beslut.

Enligt klientavgiftslagen kan staden ta ut avgifter för kommunal social- och hälsovård om inte lagen bestämmer annorlunda. Avgiften får inte överskrida produktionskostnaderna.