Avgifter för fysioterapi

För individuell fysioterapi är avgiften 9,00 euro per vårdtillfälle. Avgiften för gruppmottagning uppbärs enlig fysioterapiperiod. Gruppmottagning enligt en individuell plan:

  • 1–3 vårdtillfällen totalt 9,00 euro
  • 4-6 vårdtillfällen totalt 18,00 euro
  • 7 eller flera vårdtillfällen totalt 27,00 euro

För personer under 18 år är gruppmottagningen gratis.

Fakturan skickas till patienten.