Avgifter för hemhjälp för barnfamiljer

Avgiften för tillfällig hemhjälp hos en barnfamilj beror på hembesökets längd.

Avgiften för regelbunden hemhjälp hos en barnfamilj beror på familjens storlek, bruttoinkomster och behov av hjälp.