Avgifter för hemvård och hemsjukvård

Avgifter för hemvård, hemsjukvård och en del andra tjänster

Staden tar ut avgifter för hemsjukvård, hemvård, hemvårdens stödtjänster (bland annat trygghetstelefon), dagverksamhet, stöd för närståendevård och korttidsboende. Avgifterna bygger på en förordning och på ett beslut av stadsstyrelsen. Avgifterna för hemvård räknas inte in under avgiftstaket. Se Avgiftstak

Avgifter för regelbunden hemvård

Regelbunden och fortlöpande hemvård och hemsjukvård debiteras per månad. Månadsavgiften beror på tjänstens kvalitet och mängd samt klientens inkomster och familjens storlek. Månadsavgiften beräknas enligt bifogade tabell med den inkomst som överskrider inkomstgränsen som utgångspunkt. Månadsavgifter under 6,00 euro debiteras inte. 

Avgifter för tillfällig hemvård och tillfällig hemsjukvård

Avgiften för tillfällig hemservice beror på hembesökets längd, se Avgifter för hemvård.

Avgiften för ett hembesök av en sjukskötare eller en annan person är 9,50 euro. Avgiften för ett hembesök av en läkare är 15,00 euro.