Avgifter för mental- och missbruksvård

Största delen av mental- och missbruksvården är gratis handledning, rådgivning och stöd.

Avgiften för missbruksvårdens rehabiliterande anstaltsvård är 38,80 euro per vårddag. Avgiften räknas med in under social- och hälsovårdens avgiftstak. När avgiftstaket nås är avgiften för kortvarig rehabiliterande anstaltsvård 17,60 euro per vårddag.

Avgiften för kortvarig psykiatrisk anstaltsvård är 17,90 euro per vårddag.

Staden kan sänka en avgift eller befria från en avgift om den äventyrar klientens eller familjens försörjning.