Avgifter för tandvård

Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år är den med följande undantag: avgiften för en mottagningstid som inte använts och inte avbokats i tid samt avgiften för en tandställning som förkommit eller skadats på grund av ett förfarande i strid med bruksanvisningen eller på grund av vårdslöshet.

Kommunal tandvård är också gratis för personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller intyg över att de deltagit i vissa minröjningsuppgifter. Av alla andra uppbärs avgifter för kommunal tandvård. Munhälsovårdens avgifter räknas inte in under avgiftstaket. Se Avgiftstak.

Munhälsovårdens avgifter grundar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Fakturan skickas till patienten efter vårdtillfället.

Avgiften för ett besök på munhygienistens mottagning är 10,30 euro och avgiften för ett besök på tandläkarens mottagning är 13,10 euro. Dessutom finns det avgifter för olika åtgärder.

Avgiften för ett besök på specialtandvårdens mottagning är 19,20 euro.

Avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokas i tid är 50,80 euro av alla personer över 15 år.

Avgiften för ett intyg som inte hör till vården (till exempel ett intyg till ett försäkringsbolag) är 50,80 euro. Avbokningen ska göras senast kl. 14 dagen före den bokade tiden.

Närmare prisuppgifter ges på tandkliniken. Du kan be om en kostnadskalkyl när vården inleds. När vården tar slut lönar det sig att fråga vad slutsumman blir.

Folkpensionsanstalten ersätter cirka 35 procent av kostnaderna för privat tandvård. För kommunal tandvård får du ingen ersättning hos folkpensionsanstalten.

Exempel på munhälsovårdens priser

 • Mottagning 10,30 euro, 13,10 euro eller 19,20 euro beroende på vems mottagning
 • Undersökning 8,40 euro, 18,90 euro eller 37,50 euro beroende på undersökningens omfattning
 • Röntgenundersökning 8,40 euro per bild, ortopantomogram 18,90 euro
 • Bedövning 8,40 euro
 • Avlägsnande av tandsten 37,50 - 54,90 €
 • Plombering beroende på fyllnadens mängd från 18,90 euro
 • Rotfyllning beroende på mottagningens längd från 18,90 euro
 • Tanduttagning beroende på svårighetsgraden från 18,90 euro
 • Avtagbar protes 183,50 euro + laboratoriekostnader
 • Avtagbar protes med metall 222,70 euro + laboratoriekostnader
 • Åtgärdsavgifter beroende på komplexitet 8,40–222,70 euro
 • Oanvänd mottagningstid som inte avbokas i tid 50,80 euro


Förfrågningar from tandvårdens räkningar och avgifter

Ifall du har förfrågningar om tandvårdens räkningar och avgifter, ta kontakt per e-mail hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi