Hälsocentralsavgifter

Avgiften för ett besök på läkarmottagning på stadens hälsostationer på vardagar är 16,40 euro. Vi tar ut avgiften för de tre första besöken under kalenderåret. Därefter är besök på läkarmottagningen gratis under samma kalenderår

Läkarmottagningen är gratis för följande grupper:

  • personer under 18 år
  • flyktingar som staten betalar kalkylerad ersättning för till Esbo stad
  • studerande på heltid
  • personer som får garantipension
  • personer som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd
  • personer som har rätt till Esbo stads veterantjänster
  • värn- och civiltjänstepliktiga

Befrielsen från avgiften gäller endast Esbobor som besöker Esbo stads hälsostationer på vardagar. För befrielse från avgiften ska intyg över befrielsegrunden uppvisas.

Studerande ska uppvisa ett gällande studentkort eller ett intyg från läroanstalten. Personer som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd ska uppvisa kvitto från FPA över stöd som betalats; kvitton kan uppvisas som utskrift på papper eller t.ex. på en smarttelefon. Personer som får folkpension eller garantipension ska uppvisa pensionsbeslutet. Patienten ska uppvisa frontveterantecken, livräntebeslut eller intyg från Krigsarkivet.

Besök hos läkaren är gratis för Esbobor om anledningen endast är hälsorådgivning eller hälsoundersökning. Sådana gratis besök hos läkaren är besök på rådgivningsbyrån för mödra- och barnavård samt på elev- och studerandehälsovården, hälsoundersökning för körkort eller T-intyg och hälsoundersökning för uppbådet samt besök för familjeplanering (om besöket inte inkluderar sjukvård), enligt lagen om smittosamma sjukdomar (t.ex. för vård av salmonella eller könssjukdomar) och bedömning av behovet av observationsremiss enligt mentalvårdslagen.

Besök på hälsovårdarens och sjukskötarens mottagning är gratis. Om det vid besöket hos hälsovårdaren eller sjukskötaren krävs läkarbedömning tar vi ut avgiften enligt ovan nämnda principer.

Avgiften räknas in under social- och hälsovårdens avgiftstak.

Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid

Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid är 50,80 euro (år 2017 51,40 euro). Om en oanvänd tid inte avbokats, men du uppvisar ett godtagbart skäl på din hälsostation, tar vi inte ut avgiften

Denna avgift gäller personer över 15 år som bokat tid på läkarmottagning, munhälsovårdens undersökning och behandling och dyr bilddiagnostisk undersökning. Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14 (www.esbo.fi/avbokning).

Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid tas ut också om mottagningstiden är gratis. Om en oanvänd tid inte avbokats, men du kan uppvisa ett godtagbart skäl, tar vi inte ut avgiften.

Jouravgifter i Jorvs sjukhus under kvällar och veckoslut

Allmänläkarjour

Avgiften för ett besök på allmänläkarjouren vardagar kl. 16–20 är 16,40 euro. Jouren är gratis om du är under 18 år eller om du är veteran. Efter tre avgiftsbelagda läkarbesök under ett kalenderår på hälsostationen eller allmänläkarens jour är jouren gratis under kalenderåret.

Avgiften för jourbesök vardagar kl. 20–8 och veckoslut dygnet runt är 32,70 euro. Vi tar ut denna avgift för varje besök, den blir inte gratis efter tre gånger. Jouren är gratis om du är under 18 år eller om du är veteran.

Den specialiserade sjukvårdens jour

Avgiften för ett besök på den specialiserade sjukvårdens jour på Jorvs sjukhus är 32,70 euro dygnet runt. Vi tar ut denna avgift för varje besök, den blir inte gratis efter tre gånger. Denna avgift ska också betalas av personer under 18 år. För veterangrupperna är det gratis.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS svarar för jourverksamheten och avgifterna.

Avgifter för läkarintyg