Nedsättning eller befrielse från klientavgifter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Jämnstora klientavgifter inom hälsovården

Jämnstora klientavgifter inom hälsovården är till exempel besöksavgifterna vid hälsostationen, inom munhälsovården och inom fysioterapin.

Du kan inte ansöka om lättnad för dessa avgifter, men vissa klientgrupper är befriade från avgifterna. Dessutom omfattas vissa avgifter av ett årligt avgiftstak. Bekanta dig till exempel med

Avgifter inom socialvården och avgifter inom hälsovården som bestäms enligt klientens betalningsförmåga

Till dessa avgifter hör bland annat

  • avgifter för hemvård
  • avgifter för hemservice för barnfamiljer
  • avgifter inom handikappservicen
  • avgifter inom mental- och missbruksvården
  • avgifter för stödboende
  • avgifter för långvarig anstaltsvård.

En klientavgift som tas ut för dessa tjänster ska nedsättas eller efterskänkas om den äventyrar en persons eller en familjs försörjning eller lagstadgade försörjningsplikt. Avgifter kan nedsättas eller efterskänkas också om det är befogat med beaktande av vårdsynpunkter.

Så här ansöker du om nedsättning eller befrielse från en avgift: Nedsättning eller befrielse från en avgift kan sökas med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ur ansökan ska det framgå vilken avgift det gäller, från och med när och på vilka grunder. Bifoga en utredning över intäkter och utgifter inklusive verifikat till ansökningen.


Ytterligare upplysningar om nedsättning eller befrielse från dessa avgifter får du från den service, vars avgifter du önskar få nedsättning för eller bli befriad från.

Klientavgifter inom social- och hälsovården i Esbo