Vård i serier

Avgiften för vård som ges i serier är 9,90 euro per vårdtillfälle. Avgiften tas ut för högst 45 vårdtillfällen på ett kalenderår. Avigften tas inte ut för vård av personer under 18 år.