Coronavirusläget i Esbo

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Uppdaterat 12.5.2021 kl. 15:05

Vi publicerar en översikt över coronavirusläget i Esbo en gång i veckan på onsdagar. Siffrorna avser perioden från förra veckans onsdag till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket betyder att antalet även omfattar dem som redan tillfrisknat.

Läget 12.5.2021

 • Totalt har 8 786 Esbobor bekräftas med coronasmitta.
 • Sedan 1.7.2020 har 7 886 smittfall bekräftats. Under den senaste veckan har 131 smittfall bekräftats Under de två senaste veckorna har 279 smittfall bekräftats.
 • Totalt har 63 Esbobor dött av sjukdomen Covid-19 inom stadens egna tjänster och köptjänster. Av dessa har 22 dött i år 2021.
 • Incidenstalet i Esbo, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare, är 96,3 (14 dagar).
 • Smittkällor de två senaste veckorna
  • okänd 45,7 %
  • familjemedlem eller någon annan person som bor i samma bostad 38,3 %
  • närmaste krets (bor inte i samma bostad) 4,2 %
  • arbetsplats 4,5 %
  • läroanstalt eller daghem 4,9 %
  • privat tillställning 1,1 %
  • resa 0,7 %
  • andra kontakter 0,7 %
 • Åldersfördelningen bland bekräftade smittfall under de senaste fyra veckorna.
  • personer under 18 år 32 %
  • 18–34-åringar 28 %
  • 35–54-åringar 30 %
  • personer över 55 år 9 %
 • Förra veckan utfördes 9 406 coronatest. Av dessa var 1,5 procent positiva.
 • I Esbo har det bekräftats 622 fall av en virusvariant, av vilka nästan alla är av den brittiska varianten
 • Antalet coronavaccineringar som hittills getts i Esbo är 95 654 doser. (Situation tis morgon 12.5.)
  • Vaccinationstäckningen i Esbo: ​
   • första dosen 30,4 procent
   • andra dosen 3,1 procent
 • Se hur vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Läget 5.5.2021

 • Totalt har 8 655 Esbobor bekräftas med coronasmitta.
 • Sedan 1.7.2020 har 7 755 smittfall bekräftats. Under den senaste veckan har 148 smittfall bekräftats Under de två senaste veckorna har 334 smittfall bekräftats.
 • Totalt har 62 Esbobor dött av sjukdomen Covid-19 inom stadens egna tjänster och köptjänster. Av dessa har 21 dött i år 2021.
 • Incidenstalet i Esbo, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare, är 115,3 (14 dagar).
 • Smittkällor de två senaste veckorna
  • okänd 43,6 %
  • familjemedlem eller någon annan person som bor i samma bostad 37,0 %
  • närmaste krets (bor inte i samma bostad) 9,1 %
  • arbetsplats 1,5 %
  • läroanstalt eller daghem 6,1 %
  • privat tillställning 1,8 %
  • resa 0,9 %
 • Åldersfördelningen bland bekräftade smittfall under de senaste fyra veckorna.
  • personer under 18 år 32 %
  • 18–34-åringar 29 %
  • 35–54-åringar 28 %
  • personer över 55 år 11 %
 • Förra veckan utfördes 8 444 coronatest. Av dessa var 1,7 procent positiva.
 • I Esbo har det bekräftats 431 fall av en virusvariant, av vilka nästan alla är av den brittiska varianten
 • Antalet coronavaccineringar som hittills getts i Esbo är 84 773 doser. (Situation tis morgon 5.5.)
  • Vaccinationstäckningen i Esbo: ​
   • första dosen 26,5 procent
   • andra dosen 2,2 procent

Se också:

Antalet av coronavirusinfektioner i Esbo enligt område

Kartan och förteckningen uppdateras med två veckors mellanrum på onsdagar. Datan har uppdaterats utifrån situationen 5.5.2021.

Situationen från början av epidemin: 

Statistikområde, bekräftade smittfall

 • Stam-Alberga 1146 *
 • Kilo-Karabacka 692
 • Dalsvik 216
 • Gröndal-Klappträsk 249
 • Smedsby 22
 • Stam-Hagalund 398
 • Otnäs 87
 • Gäddvik-Westend 154
 • Mankans 165
 • Bredvik 85
 • Mattby 868
 • Olars 408
 • Hemtans-Storåkern 154
 • Stam-Esboviken 780
 • Bastvik192
 • Nöykis-Ladusved 302
 • Kaitans 159
 • Sommaröarna11
 • Stam-Köklax 164
 • Kurtby-Fantsby 85
 • Stam-Esbo 1244
 • Morby-Gumböle 89
 • Bemböle 186
 • Noux-Nupurböle 35
 • Gammelgård-Rödskog 185
 • Kalajärvi-Lakisto 99
*I siffran för Alberga ingår cirka hundra smittfall vid flyktingförläggningen i Knektbro våren 2020.

Karta: sjukdomsfall under de två senaste veckorna

Datan har uppdaterats utifrån situationen 5.5.2021.

Antalet av coronavirusinfektioner i Esbo enligt område

Mer om ämnet: