Esbo börjar publicera covid-19-lägesöversikter samt coronakarta enligt storområden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-05-2020 kl. 13.32

En lägesöversikt över koronafallen i Esbo publiceras på webben en gång i veckan varje torsdag. I lägesrapporten ingår antalet esbobor som insjuknat i coronavirus-sjukdomen, samt antalet som avlidit på stadens egna enheter och på enheter för köpta tjänster.

Dessutom publiceras en kartbild, som visar infektionsfallen på Esbos storområden. Kartan uppdateras om situationen förändras nämnvärt.

Situationen i Esbo 26.5.2020

  • Totalt har 836 esbobor insjuknat i covid-19-sjukdomen (laboratoriebekräftade fall). Antalet omfattar även de som redan tillfrisknat.
  • 22 esbobor har avlidit i sjukdomen på stadens egna enheter eller på enheter för köpta tjänster.

Antal personer som fått coronavirussjukdomen visas på kartan enligt storområde: Stor-Esboviken, Stor-Köklax, Stor-Alberga, Stor-Mattby, Stor-Hagalund, Norra Esbo och Gamla Esbo. Antalet infektionsfall visas både som absoluta tal och i förhållande till antalet infektioner per 1000 invånare.

- Antalet nya infektioner är nedåtgående. Just nu finns det mest infektioner på Stor-Alberga området, där syns det infektionskluster som i slutet av april konstaterades på Luonas mottagningscentral, säger omsorgsdirektör Juha Metso.

Covid-19-lägesöversikt i Esbo samt coronakarta