FPA ersätter taxiresor som görs för att få coronavaccination

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-04-2021 kl. 9.55

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda kollektiva trafikmedel eller kollektiva trafikmedel saknas, kan du ansöka om ersättning för en taxiresa till och från coronavaccineringsplatsen hos Folkpensionsanstalten (FPA).  FPA ersätter resor som görs för att få coronavaccination 27.3–31.12.2021.

Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården. Du betalar för varje enkelresa en egenandel på högst 25 euro.  Stadens färdtjänst kan från 27.3 inte användas för resor som görs för att få coronavaccination.

Beställ taxi 

Beställ taxi på FPA:s regionala beställningsnummer för Nyland.  

  • tfn 0800 96 140 på svenska 
  • tfn 0800 96 130 på finska 

Obs! För taxiresor som beställts på annat sätt kan du inte få ersättning av FPA.  

Sök reseersättning 

Om du har rätt att anlita taxi får du ersättning för taxiresan i form av direktersättning i samband med resan.   

I efterskott söker du enklast reseersättning på webben på adressen fpa.fi/etjanst.  

Mer information

Man kan även få ersättning av FPA för taxiresor till coronatestet.  Läs mer om FPA:s reseersättningar på fpa.fi/resor  

Alla som vill ha vaccinet mot coronaviruset kommer att bli vaccinerade. Det är frivilligt att låta vaccinera sig. Vaccinet och vaccineringen är gratis för alla. Mer information om coronavaccinering i Esbo finns på esbo.fi/coronavaccinering.