Funktionshinderservice

Funktionshinderservice vid Esbo stad finns till för personer som på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom behöver sådana tjänster som avses i lagen om stöd och service på grund av handikapp eller i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, eller stöd för närståendevård.

Handikapptjänsterna ska främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt förebygga och avlägsna problem och hinder som handikappet medför.

Du kan kontakta Handikappservicen  om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som under en lång tid orsakat särskilda svårigheter att klara av aktiviteter som hör till ett normalt liv.

Ansökning av tjänster

Du kan ansöka om tjänster och stödåtgärder skriftligen på en blankett eller med en fritt formulerad ansökan. En anställd vid handikappservicen utreder servicebehovet med dig.

Behandlingen av ditt ärende kan inledas snabbast om du fyller i och skickar den till handikappservicen. Vårt servicenummer betjänar nu dagligen under fyra timmar. Om vi inte kan svara på dina behov vid handikappservicen, hjälper vi dig att ta reda på rätt ställe.

Handikappservicens telefonrådgivning förlänger sina öppettider. Telefonrådgivningen på numret 09 816 45285 betjänar  vardagar kl. 9–11 och kl. 12–14.

Alla telefonkontakter till handikappservicen ska ske via telefonrådgivningen. Hos telefonrådgivningen kan du vid behov reservera en telefontid till din egen socialarbetare.

Du kan också kontakta oss per e-post vammaispalvelut@espoo.fi

Handikapptjänsterna vid Esbos Facebooksida