Boende och stödtjänster för boende

Handikappservicen ordnar stödtjänster för boende och olika boendeformer. I åtta kommunala boendeenheter finns möjlighet till gruppboende. Flera olika serviceproducenter erbjuder boendetjänster.

En handikappad person kan få olika sorters stöd för att kunna bo hemma, t.ex. möjlighet till serviceboende hemma, stöd för närståendevård, ombyggnad av bostäder och olika hjälpmedel som underlättar boendet.

Gruppboende kan ordnas som serviceboende eller som boende enligt specialomsorger för utvecklingsstörda.

Kortvarigt boende och boendeträning är stödformer för både klienten och familjen.

Handikappservicens information och handledning