Familjevård

Familjevård är en serviceform där den handikappade bor hos en privat familjevårdare. Familjevårdaren ansvarar för klientens vård och de dagliga sysslorna. Den handikappade bor i ett familjehem som en jämställd familjemedlem.

Esbo stad köper tjänster inom familjevården av Stiftelsen Rinnehemmet och samkommuner. I många familjehem bor flera handikappade.

Handikappservicens information och handledning