Gruppboende och stödboende

Klienten kan enligt sitt behov bo i en enhet med personal dygnet runt eller i en enhet med personal under dagtid. En del av platserna används för kortvarigt boende, självständigt boende eller för att ordna närståendevårdarnas ledigheter.

En klient med utvecklingsstörning kan bo självständigt i en egen eller en hyrd bostad och få stöd. Då får klienten en del av det stöd som hen behöver för boendet av personalen vid handikappservicens stödboende eller från boendeenheterna.

Esbo stad har två enheter för serviceboende för gravt handikappade. Serviceboende för gravt handikappade anskaffas som köptjänster från flera olika serviceproducenter. Tjänsterna inom serviceboende är avgiftsfria.  

Ansökan om tjänster inom boende riktas till socialarbetaren.

Kontaktuppgifterna för boendeenheterna och kontaktpersonerna finns under boendeservicens kontaktuppgifter.